Molim Kantonalnu agenciju za privatizaciju da mi dostave sve pojedinačne izvještaje, a vezane za potpisivanje Aneksa ugovora za prolongiranje izvršenja obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora

Ademović Kenan
Pitanje

„Molim Kantonalnu agenciju za privatizaciju da mi dostave sve pojedinačne izvještaje, a vezane za potpisivanje Aneksa ugovora za prolongiranje izvršenja obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora, i to za sljedeće firme: Robno transportni centar Uniklima, Unimont, Bosanka, Higijena, Kamenorezac, Holiday Inn, Marketi, Magros Export import, Magros veletrgovina, Stupeks,Upi Simens. I da mi dostave svu dokumentaciju zbog čega su te firme potpisale aneks ugovora za produživanje obaveza prema istima.“