Zastupničko pitanje: Zamolio bih nadležne da mi daju pismeni odgovor na pitanje da li postoji inicijativa ili odluka bivšeg saziva Skupštine da se osudi bilo koji vid dovođenja skupštinskog zastupnika Predraga Kojovića u vezu sa četničkim pokretom.

Damir Nikšić
Pitanje

Zastupnik Damir Nikšić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

• Zamolio bih nadležne da mi daju pismeni odgovor na pitanje da li postoji inicijativa ili odluka bivšeg saziva Skupštine KS da se osudi bilo koji vid dovođenja skupštinskog zastupnika Predraga Kojovića u vezu sa četničkim pokretom.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da