Zastupnička inicijativa “za postavljanje svjetlosnih znakova na pješačke prelaze na kojima saobraćaj nije regulisan semaforskom signalizacijom”.

Vibor Handžić
Inicijativa

Zastupnik Vibor Handžić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za postavljanje svjetlosnih znakova na pješačke prelaze na kojima saobraćaj nije regulisan semaforskom signalizacijom”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da