" Da Agencija za državnu službu pripremi i na svojoj web stranici objavi dokument (uputstvo ili pojašnjenje), načina imenovanja konkursnih komisija za upražnjena radna mjesta državnih službenika, sa Liste eksperata Agencije ali i uopće konkursnih komisija

Hamed Aljović
Pitanje

" Da Agencija za državnu službu pripremi i na svojoj web stranici objavi dokument (uputstvo ili pojašnjenje), načina imenovanja konkursnih komisija za upražnjena radna mjesta državnih službenika, sa Liste eksperata Agencije ali i uopće konkursnih komisija u Federaciji BiH a samim tim i Kantnu Sarajevo. Ovo bi dodatno doprinijelo efikasnosti i transparentnosti rada Agencije" .