Inicijativa da se u dijelu uz Vilsonovo šetalište, izgradi dječiji park sa mobilijarom za djecu manjeg i srednjeg uzrasta.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se u dijelu uz Vilsonovo šetalište, izgradi dječiji park sa mobilijarom za djecu manjeg i srednjeg uzrasta.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne