"Koji su efekti kontrola taxi prevoznika i da li je iste potrebno nastaviti?"