Inicijativa da se subvencije za grijanje koje dodjeljuje obustavi za ugalj, te ih z​amijeni sa potrebnom količinom drva, i da se grijna tijela koja su trošila ugalj zamijene sa toplotnim pumpama ili grijnim tijelima koja mogu trošiti pelet kao gorivo.