Aktuelni saziv

Položaj: predsjedavajući
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
24.03.2023
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
19.04.2023
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
06.02.2023
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
30.05.2023
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
29.12.2023
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Položaj: zastupnik
Saziv: Aktuelni
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022