Zastupnička inicijativa da se u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo obezbijedi prijem 7 (sedam) defektologa.