Inicijativa da se planiraju sredstva za „Izgradnju i adaptaciju biblioteke JU Druga osnovna škola, Ilidža“ u iznosu od 150.000 KM.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava planiranih Rekonstrukcija i investiciono održavanje planira sredstva za „Izgradnju i adaptaciju biblioteke JU Druga osnovna škola, Ilidža“ u iznosu od 150.000 KM.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019