Zastupničko pitanje vezano za parking mjesta za osobe sa posebnim potrebama