Da li je Ministarstvo zdravstva KS dobilo zahtjev za zapošljavanje specijalista koji su i dalje na birou, a ako jeste kada će odlučivati po tom pitanju