Zastupnička inicijativa za formiranje ureda (kancelarije, sektora) za podršku u smislu prijava na EU projekte.