Na osnovu molbe roditelja učenika I-3 razreda JU OŠ “Osman Nakaš” podnosim inicijativu da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa upravom škole obezbijedi školske ormariće, jer njihova učionica ih trenutno nema, a sve u želji da im olakšamo poče

Damir Filipović
Inicijativa

Na osnovu molbe roditelja učenika I-3 razreda JU OŠ “Osman Nakaš” podnosim inicijativu da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa upravom škole obezbijedi školske ormariće, jer njihova učionica ih trenutno nema, a sve u želji da im olakšamo početak novog razdoblja u životu i spriječimo da budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge razrede.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 9 Septembar, 2022
Pošalji mail: 
Ne