Zastupnička inicijativa “da se poduzmu sve mjere u cilju prevencije bjesnila, prvenstveno popis i vakcinacija pasa koji su mogući prenosioci bjesnila”.