Zastupničko pitanje vezano za odlaganje lijekova sa isteklim rokom trajanja.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo, Televizija Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave da svako na odgovarajući način pokrene mini informativnu kampanju na TV, web stranicama, profilima društevnih mreža i slično po pitanju odlaganja lijekova sa isteklim rokom trajanja.
• Zavod za javno zdravstvo je već imao intervju sa jednom od novinskih agencija, ali smatram da je potrebno više učiniti na širenju informacija u vezi ovog problema.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da