Zastupničko pitanje: U kojoj fazi je realizacija aktivnosti na pripremi novog Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima KS, a u skladu sa zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo od 16.06.2020. godine?