Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se obezbjedili angažmani asistenata u radu prilikom zasnivanja prvog radnog odnosa mladim ljudima u KS, koji su proces obrazovanja pohađali i završili prema individualno prilagođenim p

Admela Hodžić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se obezbjedili angažmani asistenata u radu prilikom zasnivanja prvog radnog odnosa mladim ljudima u KS, koji su proces obrazovanja pohađali i završili prema individualno prilagođenim programima uz pomoć asistenata u nastavi

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 7 Maj, 2024
Pošalji mail: 
Da