Zastupnička inicijativa o zauzetosti kapaciteta privatnih vrtića, sa ciljem da se subvencionira boravak što većeg broja djece u vrtićima kako bi u budućnosti došli do cilja da se subvencionira boravak sve djece u Kantonu Sarajevo.