Zastupničko pitanje: - Koji su planovi Javne ustanove Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” u prostoru Kemala Kapetanovića koje više ne koristi Edus?