Molim da nam se dostave imena svih novoizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo uz priložene dosadašnje stručne i radne biografske podatke, a koji su priloženi u toku konkursn

Goran Akšamija
Pitanje

"Molim da nam se dostave imena svih novoizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo uz priložene dosadašnje stručne i radne biografske podatke, a koji su priloženi u toku konkursne procedure" ?