Zastupnička inicijativa “za inspekcijski nalaz kojim će se utvrditi da li je skidanje azbest-cementnih fasadnih ploča u Ul. Patriotske lige izvedeno propisno, te gdje je materijal nakon skidanja deponovan”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za inspekcijski nalaz kojim će se utvrditi da li je skidanje azbest-cementnih fasadnih ploča u Ul. Patriotske lige izvedeno propisno, te gdje je materijal nakon skidanja deponovan”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Da