Inicijativa vezana za rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge u Sarajevu u dijelu od “S” krivine kod hotela Holiday, do Ilidže