Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije

Odgovor: 

Odgovor KJKP Toplane Sarajevo, broj: 03-02/01-2279/24 od 08.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Petak, 3 Maj, 2024
Pošalji mail: 
Da