Zastupnička inicijativa: Molim da se hitno poduzmu konkretne aktivnosti sa ciljem konacnog upostavljanja jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem slijedeću zastupničku inicijativu:

Molim da se hitno poduzmu konkretne aktivnosti sa ciljem konacnog upostavljanja jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa.

OBRAZLOŽENJE

Skupstina Kantona Sarajevo je jos 2018. godine usvojila niz zakljucaka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg tretmana djece i osoba oboljelih od dijabetesa. Implementacija zakljucaka je, nazalost, izostala. Takodje, medijski su najavljivani pilot projekti uspostave e registra osoba oboljelih od dijabetesa, pa ipak i danas nemamo jedinstvenu bazu. Kako bismo imali sveobuhvatniji uvid u stanje pacijenta i maksimalno unaprijedili kvalitet zivota, izbjegli mogucnost manipulacije podacima te konacno konkretnije radili na samoj prevenciji dijabetesa, podnosim predmetnu inicijativu u nadi da cete istu usvojiti.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 29 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da