Zastupničko pitanje vezano za uslugu medicinske njege migranata koju je preuzela Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vedran Jakupović
Pitanje

Zastupnik Vedran Jakupović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje vezano za uslugu medicinske njege migranata koju je preuzela Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne