Vlada je donijela Zaključak o obustavi primanja novih uposlenika u javna preduzeća i javne ustanove bez odobrenja Vlade, a da je evidentno da se svakodnevno upošljavaju novi radnici i to bez konkursa

Hodžić Sabahudin
Pitanje

Zastupnik Sabahudin Hodžić na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,podsjetivši da je Vlada donijela Zaključak o obustavi primanja novih uposlenika u javna preduzeća i javne ustanove bez odobrenja Vlade, a da je evidentno da se svakodnevno upošljavaju novi radnici i to bez konkursa dok rijeke nezaposlenih mladih ljudi čekaju na posao,

Proslijeđeno: