Zašto se još uvijek čeka na okončanje istrage i tužilačku odluku u predmetu odbijanja liječenja djevojčice Nadin Smajlović? Da li su ispitani svjedoci, da li su saslušani prijavljeni doktori i u kojem svojstvu su saslušani? Da li ste utvrdili štetne poslj

Arijana Memić
Pitanje

Zašto se još uvijek čeka na okončanje istrage i tužilačku odluku u predmetu odbijanja liječenja
djevojčice Nadin Smajlović?
Da li su ispitani svjedoci, da li su saslušani prijavljeni doktori i u kojem svojstvu su saslušani?
Da li ste utvrdili štetne posljedice radnji po život i zdravlje mldb. djevojčice?
Jeste li izvršili procjenu mogućih i izvjesnih posljedica po zdravlje djeteta, da je izostala reakcija
roditelja koji još uvijek dijete liječe u Turskoj?
Da li ste angažovali vještaka medicinske struke i obavili vještačenje kako bi se utvrdio nastanak
štete?
Prema riječima glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS, Sabine Sarajlije, ovaj
predmet je prioritet a već 28 mjeseci nema tužilačke odluke.

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 16 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da