Zastupničko pitanje vezano za javne parkinge u Kantonu Sarajevo.

Samra Ćosović-Hajdarević
Pitanje

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za javne parkinge u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019