Inicijativa "za preispitivanje mogućnosti za umanjenje enormno visokih računa koji dolaze građanima za vodu, za utrošak koji nisu napravili".

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za preispitivanje mogućnosti za umanjenje enormno visokih računa koji dolaze građanima za vodu, za utrošak koji nisu napravili".

Odgovor: