INICIJATIVA “da se privremeni prihvatni centri ( Ušivak i Blažuj) adekvatno ograde, te da se obezbjedi adekvatna fizička i tehnička zaštita, a sve u svrhu ograničenja kretanja migranata i poboljšanja opće i zdravstvene sigurnosti.”.