Zastupničko pitanje prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu kulture i sporta.