Program rada

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

1. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2020. godinu

1. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2018. godinu

OBLAST PRAVDE I UPRAVE

1. Zakon o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Februar, 2019
  prijedlog-april
  Nije razmatrano

3. Zakon o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

4. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

5. Zakon o obavljanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”

6. Zakon o lokalnoj samoupravi

7. Zakon o imovini Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Oktobar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima

9. Zakon o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Juli, 2019
  oktobar-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2018. godinu

2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu

3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu

4. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu

4. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu

1. Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2018. godine

2. Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu za 2018. godinu

OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Nacrt Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

2. Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“

3. Odluka o spajanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu

2. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu

4. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. god

5. Plan rada Kantonalnog stambenog fonda za 2020. godinu

6. Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020.godinu

7. Program rada Kantonalnog stambenog fonda za 2020. godinu

8. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020. godinu

OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE

1. Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima

2. Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći

3. Zakon o komunalnim djelatnostima

 • Prijedlog zakona
  Rok: Decembar, 2019
  nakon donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi
  Nije razmatrano

4. Zakon o komunalnoj čistoći

 • Prijedlog zakona
  Rok: Decembar, 2019
  nakon donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

2. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

3. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

4. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Rad“d.o.o. Sarajevo za 2018

5. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

6. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

7. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - Pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

8. Informacija o radu i poslovanju „Bags -Energotehnika" d.d. Vogošća za 2018. godinu

OBLAST SAOBRAĆAJA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: April, 2019
  juni-prijedlog
  Nije razmatrano

2. Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Juli, 2019
  septembar-prijedlog
  Nije razmatrano

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na podrućju Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Avgust, 2019
  oktobar-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj“ doo Sarajevo za 2018. godinu

2. Izvještaj o broju taksi oznaka

OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

3. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

 • Nacrt zakona
  Rok: April, 2019
  oktobar-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2019
  maj-prijedlog
  Nije razmatrano

5. Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

 • Nacrt zakona
  Rok: April, 2019
  juni-prijedlog
  Nije razmatrano

6. Zakon o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2019
  maj-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu “Sigurnost građana na području Kantona Sarajevo”

1. Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

2. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2019. godine

3. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2019. godine

4. Periodične informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2019. godine

OBLAST PRIVREDE

1. Zakon o poslovnim zonama Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2019
  novembar-prijedlog
  Nije razmatrano

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

7. Zakon o poslovnim zonama Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo

10. Privremena odluka o zaštiti izvorišta vode od značaja za snabdjevanjem vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, površinske i podzemne vode “Sarajevskog polja” na području Kantona Sarajevo

1. Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu

2. Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2018. godini

4. Petogodišnji Plan upravljanja vodama

OBLAST FINANSIJA

1. Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu

2. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

 • Nacrt zakona
  Rok: April, 2019
  juni-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o komunalnim taksama

 • Nacrt zakona
  Rok: Maj, 2019
  juli-prijedlog
  Nije razmatrano

5. Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu

6. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

7. Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

9. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

 • Prijedlog zakona
  Rok: Decembar, 2019
  Nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo
  Nije razmatrano

10. Odluka o zaduživanju (vanjski dug)

1. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar – decembar 2018.godine

2. Izvještaji o reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

OBLAST ZDRAVSTVA

1. Program rada i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu

2. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2018. godini

2. Izvještaj o radu i i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2018. godinu

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu

6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2018. godinu

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu

15. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu

16. Program rada i finansijski plan JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2019. godinu

17. Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu

18. Program rada i finansijski plan JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2019. godinu

19. Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. godinu

20. Program rada i finansijski plan JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019. godinu

21. Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2019. godinu

22. Program rada i finansijski plan JU „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu

23. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu

24. Program rada i finansijski plan JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2019. godinu

25. Program rada i finansijski plan JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu

26. Program rada i finansijski plan JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu

27. Program rada i finansijski plan JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu

28. Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2018. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

29. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2018.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

30. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

31. Informacija o unapređenju Programa obavezne imunizacije u Kantonu Sarajevo

32. Informacija o provedenim aktivnostima na unapriđenju rada Roditeljske kuće

33. Informacija o provedenim aktivnostima na obezbjeđenju zdravstvenog osiguranja trudnica i porodilja tokom 2019. godine

OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE

1. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu "Sistemska rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju"

2. Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

 • Nacrt zakona
  Rok: April, 2019
  juli-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

 • Nacrt zakona
  Rok: Maj, 2019
  novembar-prijedlog
  Nije razmatrano

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

6. Zakon o Prosvjetno-pedagoškom zavodu

 • Nacrt zakona
  Rok: Maj, 2019
  novembar-prijedlog
  Nije razmatrano

7. Zakon o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2019
  novembar-prijedlog
  Nije razmatrano

8. Zakon o studentskom standardu

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2019
  novembar-prijedlog
  Nije razmatrano

9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2019
  novembar-prijedlog
  Nije razmatrano

10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti

1. Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2019-2024

2. Strategija za mlade

3. Strategija za uključivanje djece sa teškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo

4. Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantona Sarajevo za period 2019-2024. godina

5. Godišnji izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

6. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2018. godinu (zbirno)

OBLAST KULTURE I SPORTA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2019
  oktobar-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

2. Izvještaj o radu JU Sarajevska filharmonija sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

3. Izvještaj o radu JU Pozorište mladih Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

4. Izvještaj o radu JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

5. Izvještaj o radu JU Sarajevski ratni teatar - SARTR sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

6. Izvještaj o radu JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

7. Izvještaj o radu JU Muzej Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

8. Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

9. Izvještaj o radu JU Historijski arhiv Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

10. Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

11. Izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

12. Izvještaj o radu JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu

13. Program rada JU Narodno pozorište Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

14. Program rada JU Sarajevska filharmonija, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

15. Program rada JU Pozorište mladih Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

16. Program rada JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godin

17. Program rada JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

18. Program rada JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES, sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

19. Program rada JU Muzej Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

20. Program rada JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

21. Program rada JU Historijski arhiv Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

22. Program rada JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

23. Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

24. Program rada JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

25. Program rada JU „Collegium artisticum”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2019. godinu

26. Izvještaj iz oblasti sporta za 2018. godinu

OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

1. Zakon o socijalnom neprofitnom stanovanju u Kantonu Sarajevu

 • Nacrt zakona
  Rok: Maj, 2019
  septembar-prijedlog
  Nije razmatrano

2. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2019
  septembar-prijedlog
  Nije razmatrano

3. Zakon o ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo

4. Zakon o javnim ustanovama u oblasti rada i socijalne zaštite

 • Nacrt zakona
  Rok: Oktobar, 2019
  decembar-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini

2. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2018. godini

3. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2018. godini

4. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbješenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu

5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove ”Kantonalni centar za socijalni rad” za 2018. godinu

6. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2018. godinu

7. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu

8. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” za 2018. godinu

9. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu

10. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište“ za 2018. godinu

11. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu

12. Program rada i finansijski plan Javne ustanove ”Kantonalni centar za socijalni rad” za 2020. godinu

13. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2020. godinu

14. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu

15. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” za 2020. godinu

16. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2020. godinu

17. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište“ za 2020. godinu

18. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2020. godinu

19. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu

20. Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja za 2018. godinu

22. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2020. godinu

23. Finansijski plan Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2020. godinu

1. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2018. godini

OBLAST BORAČKIH PITNJA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

 • Nacrt odluke
  Rok: Juni, 2019
  septembar-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2018. godinu

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu

3. Godišnji plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2019. godinu

4. Godišnji plan i program rada JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“za 2019. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2019
  maj-prijedlog
  Nije razmatrano

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu

1. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu "Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo i prijedlog mjera za rješavanje problema poplava"

 • Ostalo
  Rok: Mart, 2019
  Nije razmatrano

2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu

3. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2019. – 2023. godina

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

1. Strategija razvoja Kantona Sarajevo od 2021. – 2028. godine Odluka o pristupanju izradi Stratregije

 • Ostalo
  Rok: Novembar, 2019
  decembar
  Nije razmatrano

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu

2. Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za za 2019. godinu

3. Program rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO

1. Zakon o izmjenama Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2018. godinu sa revizorskim izveštajem