Zastupničko pitanje: Da li Vlada Kantona Sarajevo ima u planu pokretati aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji glavne gradske saobraćajnice u Sarajevu?