Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši rekonstrukcija i adaptacija prostora nekadašnje Covid amblante u svrhu proširenja kapaciteta KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši rekonstrukcija i adaptacija prostora nekadašnje Covid amblante u svrhu proširenja kapaciteta KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da