Zastupničko pitanje upućeno direktoru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva.

Admela Hodžić
Pitanje

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja kako slijedi:

-Da li je istina da ambulantu za migrante u DZ Hadžići pokrivaju doktori iz svih domova zdravlja naizmjenično po jedan dan zbog čega ne rade u svojim ambulantama i njihovi pacijenti su uskraćeni za preglede za taj dan, a da je za istu uslugu novac od IOM-a dobijen za što se trebao angažovati doktor na ugovor za tu uslugu.

1. Da li znate da se kod ljekara porodične medicine u DZ Hadžići čeka od 10 do 14 dana, ranije je to bilo od 5 do 7 dana, a po zakonu je 3 dana?
2. Da li je tačno da ambulanta u Binježevu ponovo radi samo 2 dana u sedmici?
3. Da li znate da se kod ljekara interniste ne možete naručiti jer nema termina osim za hitne slučajeve?
4. Da li znate da se kod očnog ljekara termini zakazuju za juli?
5. Da li znate da se kod ljekara neurologa termini zakazuju u maju, kao i kod psihologa i dijabetologa i tako redom?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da