Zastupničko pitanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove: Da li je 1. marta obavljala pojačan inspekcijski nadzor, da li su radnici koji su radili za vrijeme praznika dobili uvećanje na platu i da li su isto dokazali?