Inicijativa vezano za liniju Ilidža-Trnovo kako bi se hitno osiguralo tehnički ispravno vozilo koje može podnijeti radno opterećenje predmetne linije.

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Inicijativa vezano za liniju Ilidža-Trnovo kako bi se hitno osiguralo tehnički ispravno vozilo koje može podnijeti radno opterećenje predmetne linije.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da