Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim inst

Danijela Kristić
Pitanje

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli muzikoterapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da