Hoće li i kada će doći do nivelisanja – izjednačavanja cijena na linijama gdje vozi Gradsko javno preduzeće Gras i Centrotrans?

Jurić Mira
Pitanje

„Hoće li i kada će doći do nivelisanja – izjednačavanja cijena na linijama gdje vozi Gradsko javno preduzeće Gras i Centrotrans? Razlika u cijeni karte za jednokratnu upotrebu u Centrotransovom prijevozu na prigradskim linijama je puno veća od Gradskog javnog preduzeća.Interesuje me je li isti slučaj i sa mjesečnim kuponima što se tiče cijene i da li će se kuponi moći koristiti u obadva davatelja usluga bez obzira da li se kupon kupi u GRAS-u ili u Centrotransu?„

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo saobraćaja

Zakonom o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo kao prioritet je predviđeno uvođenje jedinstvene vozne karte koja se zasniva na integriranom tarifnom sistemu i elektronskom sistemu naplate. Pomenuti Zakon nalazi se u fazi prijedloga i predviđa uspostavu jedinstvenog tarifnog sistema naplate za sve prijevoznike koji obavljaju javni prijevoz u Kantonu Sarajevo.
MINISTAR
Jusuf Bubica