Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem periodu obezbijedi sva potrebna pravna i finansijska pomoć i podrška za osnivanje granskih sindikata radnika realnog sektora ii Kantonu Sarajevo.