Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023. godine predloži nacrt Zakona o gorskoj službi spašavanja u Kantonu Sarajevo?

Irfan Čengić
Pitanje

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.
godine predloži nacrt Zakona o gorskoj službi spašavanja u Kantonu Sarajevo?
Smatram da je ovaj zakon od velike važnosti kada je riječ o spašavanju ljudskih
života, te da ova oblast treba biti uređena sistemski i da kanton i jedinice lokalne
samouprave trebaju podržavati rad gorskih službi spašavanja.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da