Inicijativa za izradu prijedloga projekta i apliciranje na javni poziv pod nazivom Ambasadorski fond za zaštitu kulture, koji je objavila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Poštovani,
Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Ministarstvu kulture i sporta KS upućujem
inicijativu za izradu prijedloga projekta i apliciranje na javni poziv pod nazivom
Ambasadorski fond za zaštitu kulture, koji je objavila Ambasada Sjedinjenih Američkih
Država u Bosni i Hercegovini. (link: shorturl.at/pvLXZ)

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 13 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da