Skupštinski odbori

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo

 1. Adis Šečić,
 2. Esad Solak,
 3. Jasmin Idrizović,
 4. Kenan Kapo,
 5. Branislav Bunjevac,
 6. Mensud Cibra,
 7. Mineta Hrvat
 

e-mail: nezavisni.odbor@skupstina.ks.gov.ba

Odbor za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo

 1. Esad Solak, predsjedavajući,
 2. Senad Hasanspahić, član,
 3. Branislav Bunjevac, član,
 4. Nermin Halilagić, član

e-mail:odbor.zalbe@skupstina.ks.gov.ba