Zastupničko pitanje vezano za "konačno rješavanje problema saobraćajnih gužvi na pravcu Sarajevo - Vogošća" .

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za "konačno rješavanje problema saobraćajnih gužvi na pravcu Sarajevo - Vogošća" .

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: