Mišljenja sam da je došlo vrijeme da ispravi nepravda nanesena decertificiranim policajcima iz slučaja Zujevina i da Skupština KS uradi stvarne i političke izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS.

Rađo Dževad
Inicijativa

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 31.08.2006.godine donijela je zaključke kojima je obavezala Vladu KS i Resorno ministarstvo da odmah riješe radno-pravni status decertificiranih policajaca MUP-a KS, te ponudi model materijalne pomoći istim, u periodu do konačnog rješenja njihovog radno-pravnog odnosa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS bilo je u obavezi po odluci Skupštine Kantona Sarajevo od 31.08.2006.godine utvrdi radno-pravni status svakog decertificiranog policajca, ali Ministarstvo to nikada nije uradilo.

Mišljenja sam da je došlo vrijeme da ispravi nepravda nanesena decertificiranim policajcima iz slučaja Zujevina i da Skupština KS uradi stvarne i političke izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS.

  1. Tražim da se iz Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine KS", broj: 25/06) član 46. iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi: ne odnosi se na one osobe koje imaju pravosnažnu presudu za ono djelo za koje im je odbijena certifikacija ili joj privremeno ovlaštenje oduzeto od IPTF-a.
  2. Da se izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine KS", broj 4/08 član 7. 1) se mijenja i glasi: ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano i u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, nijedna osoba koja nema validnu sudsku presudu za koje im je odbijena certifikacija ili joj privremeno ovlaštenje oduzeto, ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu po osnovu ovog zakona, ako su joj UN/IPTF ukinuo ovlaštenja za rješenje policijskih ovlaštenja.
  3. Član 7. 4) se mijenja i glasi: osobe iz stava (1) i (3) ovog člana izuzimaju se od primjene člana 46. tačka b) i člana 50. ovog zakona.

Mišljenja sam da bi ovakva odluka Skupštine KS bila pravi korak ka povratu vjere u pravdu i narušenog rejtinga policije KS, koji je počeo padati sa decertifikacijom policajaca iz slučaja Zujevina. Došlo je političko vrijeme da se isprave greške iz prošlosti, zbog toga vas molim da izmjenite sporne članove Zakona i omogućite decertificiranim policajcima sa pravosudnim presudama, vraćanje na svoja radna mjesta.

Odgovor: 

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postupak i uslovi zasnivanja radnog odnosa u svojstvu policijskog službenika propisan je Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/06 i 4/08) te je članom 135. stav (3) pomenutog Zakona omogućeno osobama kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju da učestvuju u procedurama zapošljavanja u ovom Ministarstvu.

Inicijativa sadržana u tačci 1. u pogledu izmjena člana 46. Zakona o policijskim službenicima je suvišna obzirom da je u članu 46. tačka h) brisana članom 3. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima KS ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/08), te je time omogućeno osobama kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju da učestvuju u procedurama zapošljavanja u ovom Ministarstvu.

Inicijativa sadržana u tačci 2. i 3. je neprovodiva iz razloga što se ne mogu osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju izuzeti od svih testiranja jer je onda sama procedura zapošljavanja policijskih službenika neprovodiva. Naime procedura zapošljavanja policijskih službenika se bazira na provođenju raznih vrsta testova uključujući i psiho-fizičku sposobnost, te se vrši selekcija najboljih kandidata na bazi ostvarenih bodova na navedenim testovima, a također se vrši i eliminacija kandidata koji ne zadovolje minimum standarda koji je utvrđen za svaki pojedinačan test. Dakle, sačinjavaju se bodovne liste i za zapošljavanje se predlažu kandidati koji ostvare najveći broj bodova i koji su uspješno završili sve testove iz člana 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Naglašavamo također da bilo kakve eventualne izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo koje se odnose na osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju ne odnose se samo na decertificirane policajce iz slučaja "Zujevina", već na sve osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju u Bosni i Hercegovini što npr. uključuje i osobe koje su decertificirane zbog ratnih zločina i slično.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je i više nego spremno da iznađe najbolji mogući modus da se riješi pitanje decertificiranih policajaca MUP-a Kantona Sarajevo i imajući u vidu da u predstojećem periodu slijede aktivnosti oko donošenja novog Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo svi će imati priliku da daju svoje sugestije, primjedbe i mišljenja, te će se voditi računa da se iznađe način rješavanja njihovog radno-pravnog statusa.