Zašto je direktor ZOI 84 Midhat Hubijar strelište u Zetri zatvorio za potrebe streljačkih klubova.....