„Zašto se u gradu ne čiste slivnici, ili se barem bolje ne održavaju?“