Pitanje: Da li planirate izmijeniti Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriju KS?