Inicijativa Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da omogući finansiranje rada Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.